Digitalizació i registre

La nostra missió és conservar tot el material possible sobre la història del moviment obrer i llibertari del passat, del present i del futur.

També forma part del nostre objectiu difondre les idees llibertàries vinculades al moviment obrer. Això ho aconseguim amb xerrades, debats, presència a actes culturals i l’edició de material.

Ara, a més, a través dels mitjans digitals al nostre abast.

Digitalització de gràfica anarcosindicalista i anarquista.

Estem en procés de digitalitzar gran quantitat de material gràfic de la dècada dels 70 en endavant

Disponer también de una biblioteca totalmente informatizada y registrada

Disposar també d´una biblioteca totalment informatitzada i registrada